Suomi English

Visiokuva: Anna-Maria Nevalainen

Julkaisut ja grafiikat
Kauppalan kehittämissuunnitelma Puusta Pitkään, on arkkitehtiylioppilas Anna-Maria Nevalaisen diplomityö. Suunnitelman lähtökohtia ovat muun muassa asuntotarjonnan määrittäminen ja palveluiden kehittäminen palveluiden tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Myös asuinympäristön kohentaminen ja viihtyvyys ovat erityisen huomion kohteena. Tavoitteena on luoda suunnitelma Kauppalan uudistumisesta vanhaa kunnioittavaksi, mutta kehittyväksi ja moderniksi, viihtyisäksi työ- ja asuinalueeksi.

Venla Vuorelan  kirja Vanhan talon henki opastaa korjaamaan ja huoltamaan vanhoja rakennuksia säilyttävin keinoin. Samalla se kuvaa Puu-Nurmeksen alueen ja vanhan kauppalan historiaa sekä antaa tietoa suojelun periaatteista.

Tietopankin aineistot tuottaneen Sujuvan arjen Vanha Kauppala -hankkeen projektipäällikkönä toimi Veli-Pekka Nenonen.

 


Array