Nurmeksen Asemapuiston kehittämissuunnitelma

Suunnittelukohde käsittää olemassa olevien rakennusten uusiokäytön, ratapiha-alueen, itse asemapuiston sekä veturitallien välittömän lähiympäristön. Aluetta yhdistää asemarakennukselta lähtevä kevyenliikenteenraitti, jonka ympärille toiminnot sijoittuvat ja jolle kulttuurikeskus Veturi muodostaa päätepisteen. Tavoitteena alueen kehittämisessä on ollut vanhan ja uuden luonteva yhdistäminen. Miten toteutetaan uusia visioita suojellussa miljöössä kajoamatta ympäristön
historiallisiin arvoihin? Toimenpiteet alueelle ovat suurimmaksi osaksi pieniä mutta tärkeitä muutoksia.

Suunnittelijat:
Mikaela Neuvo, TKK, Arkkitehtuurin osasto
Jenni Leinonen, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto
Laura Hietakorpi, Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos.

 

 

Nurmeksen Vanha Kauppala © 2010